Uber India Systems Private Limited

Uber India Systems Private Limited

“Chúng tôi đã thẩm định nhiều giải pháp, nhưng nhận thấy các giải pháp đó quá phức tạp để sử dụng, và chúng không đáp ứng được tiêu chuẩn bảo mật mà chúng tôi cần. Với Therefore™ Online của Canon, giải pháp quản lý thông tin dựa trên nền tảng cloud cho phép chúng tôi quản lý tài liệu của mình hiệu quả hơn mà không tốn thêm chi phí về server, nên cải thiện đáng kể quy trình công việc của chúng tôi.”

Ông Brish Bhan Vaidya

Trưởng Bộ phận Cung Ứng Chiến Lược (APAC)

TỔNG QUAN


Thách thức đặt ra


Phương án giải quyết


Kết quả đạt được

TỔNG QUAN KINH DOANH

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN/ TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM