SUPER TELE

EF70-200mm f/2.8L USM

EF70-200mm f/2.8L USM

  • Kích thước bộ lọc: 77 mm
  • Khẩu độ tối đa: f/2.8
  • Với động cơ vòng USM
EF300mm f/4L IS USM

EF300mm f/4L IS USM

  • Kích thước bộ lọc: 77 mm
  • Với động cơ vòng USM và IS
  • Khẩu độ tối đa: f/4
EF200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x

Đăng ký nhận thông tin