LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Uber India Systems Private Limited

“Chúng tôi đã thẩm định nhiều giải pháp, nhưng nhận thấy các giải pháp đó quá phức tạp để sử dụng, và chúng không đáp ứng được tiêu chuẩn bảo mật mà chúng tôi cần. Với Therefore™ Online của Canon, giải pháp quản lý thông tin dựa trên nền tảng cloud cho phép chúng tôi quản lý tài liệu của mình hiệu quả hơn mà không tốn thêm chi phí về server, nên cải thiện đáng kể quy trình công việc của chúng tôi.”

Tìm hiểu thêm
Công ty IT NEC Đài Loan

NEC, Đài Loan

"Đội ngũ Canon có chuẩn mực công việc đáng khâm phục. Họ không chỉ chủ động và chuyên nghiệp, họ còn thể hiện sự kiên nhẫn và đồng cảm khi giải thích cho nhân viên hành chính của chúng tôi là những người không hiểu biết nhiều về kĩ thuật. Chất lượng dịch vụ của họ cũng tốt như chất lượng sản phẩm của họ."

Tìm hiểu thêm