Dentons Rodyk


Dentons Rodyk

Dentons Rodyk

"Canon đã mang đến sự hỗ trợ sau bán hàng chuẩn mực. Đây là một trong những điểm quan trọng mà chúng tôi cân nhắc khi ra quyết định. Kĩ sư dịch vụ của họ được phân công để phục vụ công ty chúng tôi rất giỏi và hiểu biết nhiều - họ luôn có mặt tại nơi và hỗ trợ khi chúng tôi cần. Canon thật sự đã trở thành một trong những đối tác tin cậy của công ty chúng tôi trong 20 năm qua."

Ông Alvin Aw, Ông Loh Kia Meng

Trưởng Bộ phận Công nghệ thông tin của Dentons Rodyk, Trưởng Điều Hành & Đối tác của Dentons Rodyk

Dentons Rodyk

TỔNG QUAN


Thách thức đặt ra


Phương án giải quyết


Kết quả đạt được

TỔNG QUAN KINH DOANH

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN/ TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM