uniFLOW

uniFLOW

uniFLOW

Khả năng nhạy bén kinh doanh ở cấp độ tiếp theo uniFLOW là nền tảng phần mềm được thiết kế nhằm mang đến những giá trị hoàn chỉnh cho các thiết bị đa chức năng bên trong doanh nghiệp. Cấu trúc dạng mô-đun của uniFLOW và khả năng tích hợp chặt chẽ với phần cứng Canon cho phép hệ thống được dựng nên theo các yêu cầu chính xác của doanh nghiệp.

Đăng ký nhận thông tin