Therefore

Therefore™

Therefore™

Giải pháp tài liệu thông minh Giải pháp quản lý tài liệu với khả năng mở rộng cho phép thu thập, truy xuất, tạo chỉ mục và lưu trữ thông tin hiệu quả, cải tiến quy trình làm việc với các tài liệu bên trong các doanh nghiệp có quy mô nhỏ hoặc quy mô lớn.
  • Phần mềm quản lý tài liệu, Quy trình làm việc với tài liệu
  • Quy trình tài liệu
  • Tích hợp với các máy in đa chức năng (MFP)

Đăng ký nhận thông tin