PHẦN MỀM

uniFLOW

uniFLOW

Khả năng nhạy bén kinh doanh ở cấp độ tiếp theo uniFLOW là nền tảng phần mềm được thiết kế nhằm mang đến những giá trị hoàn chỉnh cho các thiết bị đa chức năng bên trong doanh nghiệp. Cấu trúc dạng mô-đun của uniFLOW và khả năng tích hợp chặt chẽ với phần cứng Canon cho phép hệ thống được dựng nên theo các yêu cầu chính xác của doanh nghiệp.
Therefore™

Therefore™

Giải pháp tài liệu thông minh Giải pháp quản lý tài liệu với khả năng mở rộng cho phép thu thập, truy xuất, tạo chỉ mục và lưu trữ thông tin hiệu quả, cải tiến quy trình làm việc với các tài liệu bên trong các doanh nghiệp có quy mô nhỏ hoặc quy mô lớn.
  • Phần mềm quản lý tài liệu, Quy trình làm việc với tài liệu
  • Quy trình tài liệu
  • Tích hợp với các máy in đa chức năng (MFP)

Đăng ký nhận thông tin